| About us | Contact us | Advertise with us

Online Exams Schedules

Online Exams Schedules - NavaCHAITANYA Competitions పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న అభ్యర్ధుల కోసం నవచైతన్య కాంపిటీషన్స్ చక్కని ఆన్ లైన్ పరీక... thumbnail 1 summary

Online Exams Schedules - NavaCHAITANYA Competitions

పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న అభ్యర్ధుల కోసం నవచైతన్య కాంపిటీషన్స్ చక్కని ఆన్ లైన్ పరీక్షలను అందిస్తోంది. క్రింది లింక్స్ పై క్లిక్ చేసి ఉచితంగా షెడ్యూల్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 
ఎపి టెట్ - 70 రోజుల ప్రణాళిక 

Click here to download AP TET-2021 Paper-1(A) Exams Schedule

Click here to download AP TET-2021 Paper-2(A) Maths/Science Exams Schedule

Click here to download AP TET-2021 Paper-2(A) Social Studies Exams Schedule

Subject Wise Exams Schedules

Click here to download 3rd to 6th New Text book Based Chapterwise Exams

Click here to download Psychology Topic Wise Exams

Click here to download 6th to 10th Biology Chapterwise Exams

Click here to download 6th to 10th Social Studies Chapterwise Exams

Click here to download 6th to 10th Telugu Chapterwise Exams

Click here to download 6th to 10th Mathematics Chapterwise Exams

Click here to download Intermediate Special - Biology Chapterwise Exams

Click here to download Intermediate Special - Social Studies Chapterwise Exams

Other Competitive Exam Schedules

Click here for AP DSC-2020 SGT - 100 Days Plan 

Click here to download AP Constables - 50 Days Plan

Click here to download AP History + Indian History - 30 Days plan

Click here to download PET (Physical Education Teacher) - 50 Days plan

Click here for Telangana TET - Online Exams Schedule


exams.navachaitanya.net